Chimsuwan

หมึก

หมึก

หมึกเติมสำหรับตรายางหมึกในตัวและตรายางด้ามธรรมดา  มีให้เลือก 5 สี

น้ำเงิน แดง ม่วง เขียว ดำ 

หมึกเติมสำหรับตรายางหมึกในตัวและตรายางด้ามธรรมดา  มีให้เลือก 5 สี น้ำเงิน แดง ม่วง เขียว ดำ