Chimsuwan

ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

ตรายางหมึกในตัวแบบตลับพลิก

ตรายางคุณภาพสูง ใช้งานง่าย มีความแข็งแรงทนทาน นิยมทำเป็นตรายางชื่อ ตำแหน่ง ตรายางบริษัท หรือ โลโก้ต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาด

ตรายางคุณภาพสูง ใช้งานง่าย มีความแข็งแรงทนทาน นิยมทำเป็นตรายางชื่อ ตำแหน่ง ตรายางบริษัท หรือ โลโก้ต่างๆ มีให้เลือกหลายขนาด

รหัสและขนาด

s-841 ขนาด 26×10 มิลลิเมตร

s-842 ขนาด 38×14 มิลลิเมตร

s-843 ขนาด 47×18 มิลลิเมตร

s-844 ขนาด 58×22 มิลลิเมตร

s-845 ขนาด 70×25 มิลลิเมตร

s-826 ขนาด 41×24 มิลลิเมตร

s-827 ขนาด 50×30 มิลลิเมตร (โลโก้)

s-828 ขนาด 50×33 มิลลิเมตร (โลโก้)

s-829 ขนาด 64×40 มิลลิเมตร (โลโก้)

s-830 ขนาด 75×38 มิลลิเมตร

s-831 ขนาด 70×10 มิลลิเมตร 

s-832 ขนาด 75×15 มิลลิเมตร

s-833 ขนาด 82×25 มิลลิเมตร

s-510 ขนาด 12×12 มิลลิเมตร (โลโก้)

s-520 ขนาด 20×20 มิลลิเมตร (โลโก้)

s-530 ขนาด 32×32 มิลลิเมตร (โลโก้)

s-542 ขนาด 42×42 มิลลิเมตร (โลโก้)